Themakringen

‘…wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem…’
Colossenzen 2 vers 6 en 7

Wandelen is goed voor je brein: je wordt creatief, alert en productief, volgens een neuroloog. God, onze Schepper, noemt ‘het wandelen’ regelmatig in Zijn Woord. Voor Hem is het belangrijk. Als VBG Elim willen we al pratende met Hem ons laten onderwijzen en meer van Hem leren. Om samen te groeien in geloof, in Geest en waarheid.

Binnen de Themakringen zal er de ene week studie zijn en de andere week een gebed- en delenmoment in een tweejarig traject. Leiding van de kringen wordt verzorgd door een studie- of gespreksleider of huiskringleidersechtpaar.

DICHTERBIJ GOD KOMEN

‘Als u dichterbij God komt, komt God dichterbij u’ zegt vers 8 uit Jacobus 4. Maar hoe doen we dat, dichterbij God komen. Met elkaar gaan we de sleutels ontdekken van onder andere: het geheim van het gebed; vasten; omgaan met de Bijbel; aanbidding; dienstbaarheid en nog veel meer. Durf de uitdaging aan om God nog beter te leren kennen en te groeien in je geloofsleven.

DE FEESTEN VAN GOD

“De feestdagen die jullie voor Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen, Het zijn Mijn feesten” (Leviticus 23). De Bijbelse feesten zijn door God ingesteld om het plan van God door Jezus Christus bekend te maken. Ze zijn als een leidraad voor de hoogtepunten van Gods reddingsplan met deze wereld. Ze hebben zowel een historische, actuele als profetische betekenis en zijn een voorafschaduwing van Jezus’ lijden, sterven, opstanding, de uitstorting van de Heilige Geest en Zijn wederkomst!

HET MEESTERWERK VAN GOD

Het boek Openbaring. Een bijzondere reis door het laatste Bijbelboek en de eindtijd. Waar loopt alles op uit? Waar gaat het in het leven om? Geen vers voor vers verklaring maar wel een boeiend pleidooi voor Gods Meesterwerk. Een schitterend vergezicht waar God aan werkt en waarvan de mens alleen nog maar kan dromen. Schrijver: Henk Binnendijk.

DANIEL

Het boek Daniel kent twee grote hoofdlijnen: Gods weg met Israël en met de volken. Daniel krijgt uiterst nauwkeurig inzicht in Gods plan over onder andere een verre toekomst: het Statenbeeld, de vier dieren, de jaarweken enz…
Daarnaast krijgen we van Daniel lessen hoe we toegewijd aan God kunnen zijn.

LUISTEREN NAAR DE TAAL VAN DE BIJBEL

Laat je leiden door de woorden van Jezus. De Bijbel is geschreven vanuit een taal en cultuur die sterk van de onze verschilt. Daardoor zijn woorden en uitdrukkingen moeilijk te begrijpen. Deze studie geeft nieuwe inzichten voor een ieder die niet op de hoogte is van de joodse achtergronden. Deze inzichten zijn vaak de sleutel tot het begrijpen van de tekst en het toepassen ervan in ons leven. Thema’s zijn o.a.: de verbeeldingskracht van de Bijbel, het belang van familieverbanden en levenslessen. Deze kring zal een gezamenlijk gesprek zijn o.l.v. een gespreksleider.

WATER IN EEN DORSTIG LAND

Water speelt in de hele Bijbel een belangrijke rol, zowel letterlijk als figuurlijk. Bij diverse ‘waterplaatsen’ in Israël spelen zich indrukwekkende Bijbelverhalen af. Kees van Velzen neemt ons mee op reis en laat zien dat water voor ons van Levensbelang is.
Deze kring zal, wanneer er geen gespreksleider is, zelfstandig aan de slag gaan met een werkboek+ dvd.

GOD BEPAALT DE TIJD

Er is allerlei wind van leer over onderwerpen als de Opname van de Gemeente, wederkomst van Christus, Gods oordelen vanuit een liefdevol hart en het Vaderhuis met de vele woningen. Aan de hand van duidelijk Bijbels onderwijs (door diverse schrijvers) worden deze thema’s op een boeiende wijze uitgelegd en leer je meer Gods plan en de tijd waarin we leven te verstaan.

ZIEN EN LEVEN

Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Herken je jezelf in Martha, Thomas of in Maria, Johannes? Geef je liever dan dat je ontvangt? Wat is de vrijheid die je in Jezus hebt gekregen? Hoe kijk je als christen naar jezelf? Met het studieboek Zien en Leven van Oscar Lohuis gaan  we de basis van het ‘goede nieuws’ en de aspecten van Gods wezen (her)ontdekken.