Studiereeks ‘Bergrede’ – ds. Jacob Folkerts (2024)

Jacob Folkerts geeft een drietal studies m.b.t. de ‘Bergrede’ uit Mattheus. Dit n.a.v. ons jaarthema ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’.

De studie wordt aangeboden in het Skoatterhûs (Van Leeuwenhoek 6, Oudeschoot) op deze woensdagen;

6 maart: Deel 1 – Mattheus Hoofdstuk 5 

17 april: Deel 2 – Mattheus Hoofdstuk 6

15 mei: Deel 3 – Mattheus Hoofdstuk 7

Inloop vanaf 19:45u, en de studie start om 20:00u. Je bent van harte welkom!

Deel 4 van de Leviticus studie van ds. Kees van Velzen

De vierde studie en conclusie, uit het boek Leviticus, “Wees Heilig want Ik ben Heilig” door ds. Kees van Velzen is nu online, via deze website of via YouTube.

Deel 4: Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?;Leviticus 18

Kerstactiviteiten 2023

Kerstactiviteiten

Kinderkerstfeest, zaterdag 23 december 16:00-17:00 (Skoatterhûs)

Kerstnachtdienst, zondag 24 december 21:00 (Filadelfia)

Kerstmusical, maandag 25 december 10:30 (Skoatterhûs)

Deel 3 van de Leviticus studie van ds. Kees van Velzen

De derde studie van vier uit het boek Leviticus, “Wees Heilig want Ik ben Heilig” door ds. Kees van Velzen is nu online, via deze website of YouTube.

Deel 3: God is geïinteresserd in elk detail;Leviticus 11-14

Crea-doe ochtend van start in Skoatterhûs

Crea-doe ochtend
Iedere 14 dagen op donderdagochtend 9.30 uur in Skoatterhûs.
Iedereen die wil knutselen of gezellig praten is van harte welkom.

Programma:

9 november: (afmaken) papier snijden

23 november: sjablonen met verf

7 december: adventsstuk

21 december: kaarsen beschilderen met kaarsvet

Deel 2 van de Leviticus studie van ds. Kees van Velzen

De tweede studie van vier uit het boek Leviticus, “Wees Heilig want Ik ben Heilig” door ds. Kees van Velzen is nu online, via deze website of YouTube.

Deel 2: Onopzettelijke zonde aan het licht brengenLeviticus 4

 

Gebedsavond voor Israël

Afgelopen zaterdag is er een vreselijke aanval uitgevoerd op Israël. Opnieuw wordt Gods uitverkoren volk aangevallen en is het land in oorlog met Hamas. De berichten die ons bereiken via allerlei kanalen laten zien dat opnieuw vele, onschuldige mensen gedood zijn. Daarnaast is er grote onzekerheid over hoe dit alles zich gaat ontwikkelen. Als kerk van Jezus Christus, raakt dit ons, want we weten ons verbonden met Israël.

We troostten ons met woorden uit Psalm 125: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Daarom hebben we besloten om samen het aangezicht van God te zoeken. En te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook bidden we voor bescherming en hulp voor iedereen die dit nodig heeft. Natuurlijk ook voor wijsheid voor de regering van Israël in de besluiten die zijn hebben te nemen.

Namens de RVO,
Gerrit Lolkema

Studiereeks ‘Leviticus’ – ds. Kees van Velzen (2023)

Kees van Velzen heeft een viertal studies verzorgt m.b.t. het Bijbelboek ‘Leviticus‘. Dit n.a.v. ons jaarthema ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’.

Deel 1, “De Huiver van Leviticus” – Leviticus 10

Deel 2, “Onopzettelijke zonde aan het licht brengen” – Leviticus 4

Deel 3, “God is geïnteresseerd in elk detail” – Leviticus 11 – 14

Deel 4, “Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?” – Leviticus 18

Scroll naar beneden voor de video’s. 

Een nieuwe start!

Hopelijk heeft u van rust kunnen genieten. 
Sommigen hebben vakantie gehad en zijn weer thuis en hebben het ritme weer opgepakt.
Welkom thuis!

Maar misschien heeft de afgelopen tijd (ook) zorgen gehad.
Ook dan mag u welkom zijn bij onze Vader: Welkom Thuis!

Laat dit nieuwe seizoen u verrassen en kom eens langs!

Voor rust, deze kant op!

Toe aan rust? Wie niet, en ieder op zijn eigen manier.

Maar rust overkomt je niet zomaar, dit betekent soms een bewuste afslag nemen in je leven. Misschien op zoek naar een oase, hoewel dit ook eenzaam kan zijn in een woestijn. Toch geeft dit tijd om na te denken.

Uiteindelijk vinden we eeuwige rust bij onze Broer Jezus, onze ultieme Vertrouwenspersoon, die ons kent en ons weer op weg helpt. 

Dat u deze vakantieperiode een fijne tijd met Jezus mag doorbrengen de komende weken. Ook als u thuis blijft!