God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Paaswandeling zondag 4 april!

Van harte welkom om de wandeling samen te lopen ergens tussen 10.30 en 16.00 op eerste paasdag.

Zien we je daar?

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. -- Johannes 16:13-15

EO Visie

Tom Timmerman (21) wil boer worden

Tom Timmerman (21) wil graag boer worden. De boerderij van zijn ouders moet alleen plaats moet maken voor natuur. Wat betekent dit voor zijn toekomst? [...]

Bang voor de dood(?)

God verbergt Zijn mooiste schatten in zeer gebroken vaten. Dat is de conclusie van Sara wanneer ze een verhaal van de Afghaanse Nasira hoort. [...]

‘Ik heb tien jaar in een depressie gezeten’

Chayenne Laturiuw (27) krijgt al op 12-jarige leeftijd te maken met een depressie. De problemen nemen toe wanneer Chayenne wordt geconfronteerd met ziekte en overlijden. "Mijn moeder kreeg borstkanker en ik verloor in korte tijd mijn oma en oom." [...]

Schrijfster Corien Oranje wist precies hoe het geloof in elkaar zat

Schrijfster Corien Oranje wist na haar theologiestudie precies hoe het zat met zonde, genade en uitverkiezing. Tot ze in Indonesië ging wonen. [...]

Wat nu als je Mark en Gert-Jan gelooft?

Andries Knevel gelooft Mark Rutte én Gert-Jan Segers. En die twee politici zijn het niet met elkaar eens over het premierschap van Rutte. Wat nu? [...]

Gerben van Leijenhorst: van boerenzoon tot imagostylist

Hoewel hij soms flink verdiende, vond Gerben van Leijenhorst nooit voldoening in zijn werk. Tot hij zijn passie voor kleding volgde en imagostylist werd. [...]

Wat zegt de Bijbel over mode?

Waarom bemoeien christenen zich zo weinig met mode? vraagt de Amerikaanse cultuurtheoloog Robert Covolo zich af. Theologie heeft meer over mode te zeggen. [...]

Zo kan het ook: Daniëlle Rebel ontwerpt en verkoopt eerlijke kleding

Het onrecht in de kledingindustrie ging Daniëlle Rebel niet in de koude kleren zitten: ze lanceerde haar eigen, eerlijke modemerk FairRebel. [...]

Moeder van Mette hoopt op brief van orgaanontvangers

Sinds de dood van haar dochter Mette (19) hoopt Evera Voskuil iets te horen van de mensen die Mettes organen kregen. Verrassend genoeg kreeg ze een brief. [...]

'Wat jij als consument koopt, heeft écht impact'

Janine Hoekman en Antonie Kamerik zijn eigenaar van twee eerlijke duurzame kledingmerken. 'Kleding die je draagt, is gemaakt door mensen zoals jij.' [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen