God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. -- Lucas 4:18-19

EO Visie

Helpt het om na een aanslag als in Christchurch naar anderen te wijzen? Of heeft wat daar gebeurde ons allemaal iets te zeggen, als we goed luisteren? [...]

De klokken houden hem al van jongs af aan in zijn greep. "Al lijk je hier eenzaam te zitten, mijn spel wordt echt opgemerkt." [...]

Kun je voorkomen dat moeilijke omstandigheden grote invloed op je hebben? Volgens dominee Baardmans wel. Hij vertelt er hier meer over. [...]

Naar aanleiding van een moordpartij schrijft David Psalm 52. Hij kan de wandaad van koning Saul niet vergeven., maar laat het oordeel aaa]n God over. [...]

Waarom is de kledingstijl en -keuze van een kind het voor de één een ding, en voor de ander totaal niet? Ben jij bang voor reacties van andere moede [...]

Wat vertelt de Bijbel ons over slapen? Hoofdredacteur Marco van der Straten zocht het uit en ontdekte waarom hij ’s nachts rustig zijn ogen kan sluite [...]

Een journalist vroeg Andries Knevel of hij al een begrafenistekst heeft. Tegen zijn verwachting in, antwoordde Andries positief. Wat is die tekst? [...]

Als Guurtje haar kinderen wil laten inenten, lijkt alles rustig te verlopen. Totdat een van haar zoons in paniek raakt. Kwam een engel hen te hulp? [...]

"Ik ben gewoon oud aan het worden," constateert Tim, die inmiddels aan een nieuw kroonjaar is begonnen. Verlangt hij al terug naar de tijd v [...]

Bushcraft-expert Siegurd van Leusen (48) slaapt 170 nachten per jaar buiten. Hij combineert zijn geloof met zijn liefde voor de natuur. [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen