God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. -- 2 Kronieken 16:9

EO Visie

Wat een verschil een jurk kan maken, weet Margo den Ouden maar al te goed. Haar stichting 46 Dresses verhuurt jurken, zodat vrouwen die in financieel [...]

Iedereen kent Kim Phuc, 'het napalmmeisje' van de iconische foto uit de Vietnamoorlog. Ze vertelt hoe ze dwars door deze verschrikkelijke er [...]

Vijf Bijbelse handvatten als je gepest wordt. Wat zegt de Bijbel over hoe wij met anderen moeten omgaan? Met mensen die ons pijn doen? Met mensen die [...]

Als het einde van Mozes leven nadert, vraagt hij in een toespraak toewijding van het volk. God wil dat ook van ons. Mag God dat van jou vragen? [...]

Dominee Baardmans zag een EO programma over de theoloog Karl Barth. Die documentaire toont hoe je iets van het Evangelie kunt laten zien. Dat bracht B [...]

In de Bijbel Open bespreekt dominee Arie van der Veer deze keer de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. Mozes en Elia verschijnen. Waarom gebeur [...]

Het is een dilemma van veel christelijke ouders: leer je je kind z'n andere wang toekeren of terugslaan? Een ontwikkelingspsycholoog geeft tips. [...]

'De kerk moet aandacht hebben voor de mensen op straat,' vindt buurtdominee Jan Wolsheimer. Hij geeft tips hoe je ook contact kunt leggen in [...]

Een miskraam komt voor bij 15% van de vruchtbare vrouwen. Toch is het een stil verdriet, ervaart journalist Gerteke Almekinders. Hoe ga je hiermee om? [...]

Voor Annemarie van Heijningen is het duidelijk: de kindernevendienst hoeft niet zo nodig. Ze wil vol gaan voor het kind in de kerk. Deze zondag ligt h [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen