God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. -- Zacharia 14:9

EO Visie

Hoeveel komt moderne slavernij voor in eigen land? Wat kunnen jij en ik ertegen doen? Lees hier het antwoord op deze en andere vragen over moderne sla [...]

Iedereen heeft van tijd tot tijd de wens om dingen in het leven te veranderen of om dromen te laten uitkomen. Hoe krijg je dat voor elkaar? [...]

Dominee Arie van der Veer heeft het deze zondag in De Bijbel Open over armoede. Hoe moest het volk Israël daarmee omgaan en wat kunnen wij daarvan ler [...]

Het Bijbelboek Judas is onderbelicht. "Misschien komt dat door zijn naam,' veronderstelt dominee Van Heijningen. Hij wilde een troostbrief s [...]

Met gevaar voor eigen leven werkt de 65-jarige Renske al zes jaar als verloskundige in een christelijk ziekenhuis in Pakistan. ‘Soms willen ze me even [...]

Bij de Rotterdamse koffiebar ‘Heilige Boontjes’ krijg je koffie van ‘ex-boefies’. Rodney van den Hengel vertelt wat het barista-werk met jongeren doet [...]

Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf wil niet overkomen als een religieuze piekeraar, of als een zeloot, zegt ze in een interview dit weekend in AD [...]

Het is van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan wat Jezus voor de armoede heeft gedaan, stelt dominee Arie Van der Veer in De Bijbel Op [...]

Hoe komt dominee Baardmans erbij om iets over voeding en gezondheid te zeggen? Doet hij mee aan een nieuwe hype of heeft hij iets bijzonders ontdekt? [...]

Dominee Arie van der Veer heeft het deze keer in De Bijbel Open over het welbekende verhaal van de rijke jongeling. Ondanks de bekendheid van dit verh [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen