God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Oudjaar – Nieuwjaar

Komende donderdag, oudjaarsdag, willen we stilstaan bij 2020.

Hiervoor is een film gemaakt welke getoond wordt met een persoonlijk ontvangen link.
Wilt u hier deelgenoot van zijn, neem contact op met mededelingen@vbgheerenveen.nl.

Fijn uiteinde en een gezond en gezegend 2021!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn, toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. -- Jeremia 31:2-4

EO Visie

Wopke Hoekstra: ‘Mijn gezin is het belangrijkste deel van mijn leven’

Wopke Hoekstra beseft dat het land van hem als minister van Financiën mag verwachten dat-ie alles geeft. Tegelijk profileert de CDA-voorman zich graag als gezinsman. [...]

'De kerk is niet van jou, die is van God'

Het is een interessant en toch ook wel schokkend onderzoek naar de vraag of corona de kerkgang gaat beïnvloeden, als de pandemie is afgevlakt. [...]

Verliefd op een ander: vertel ik dat mijn partner?

Dát gaat je partner niet leuk vinden. Kun je een verliefdheid beter geheimhouden, of is het goed om het te vertellen aan je partner? [...]

Waardeert elkaar, gij Nederlanders!

Waardeert elkaar, gij Nederlanders! Aandacht en waardering: geen mens kan zonder. De Nationale Complimentendag; een lesje complimenten geven. [...]

‘Laten we nooit goedkoop over vergeving praten’

We zeggen het vaak in één adem: vergeven en vergeten. Maar makkelijk is vergeving allerminst. Hoe doe je dat? “Vergeven is het verbreken van de ketting." [...]

Waarom vieren christenen biddag?

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de tweede woensdag van maart. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. [...]

Wat is het Poerimfeest?

Met het joodse Poerimfeest (ook wel: Poeriem, Poerem of Purim) herdenken de joden dat koningin Ester eeuwen geleden haar volk redde van een genocide. [...]

Gerja liet abortus plegen – in het geheim

Jarenlang veroordeelde Gerja Wolf (54) zichzelf om wat ze als 17-jarig meisje had gedaan. “Ik was die vrouw die een abortus had laten plegen." [...]

Om twaalf uur 's nachts de trap verven...

Corien Oranje vatte midden in de nacht het idee op om de trap te verven. Dan heb je er overdag geen last van. Hoe dit plan uitpakte, lees je in haar blog. [...]

‘Die schoten en het geschreeuw hoor ik nog steeds’

Ternauwernood overleefde Steve uit Nigeria een terreuraanval van de Fulani-stam, die evenals Boko Haram uit is op de islamisering van dit Afrikaanse land. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen