God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. -- 1 Johannes 3:8

EO Visie

In de Bijbel staan veel regels die God aan de Israëlieten heeft gegeven. Wat kunnen wij daarmee, vraagt dominee Baardmans zich af. Dit is zijn antwoor [...]

Als Jakobus over rijkdom spreekt, zijn zijn woorden scherp. Ze hebben iets weg van een oordeel! Rijkdom is niet gemakkelijk te verdedigen. [...]

Veel singles hebben het gevoel dat het in de kerk vooral gaat over huwelijk en gezin. Hoe kan de kerk meer aandacht hebben voor alleenstaanden? [...]

Onlangs spraken Maarten van Rossem en Andries Knevel over de stand van zaken van het christelijk geloof in Nederland. Lees hier hun conclusies. [...]

“Ieder mens heeft een ‘grond om te zijn’ nodig die tegenslagen en lastigheden kan dragen,” zegt psychiater Dirk De Wachter. Met zijn peilstok zoekt hi [...]

Onlangs ontvielen ons twee prachtige vrouwen: Kinga Bán en Rachel Held Evans. Gelukkig is er een erfenis, schrijft Tim van Wijngaarden en benoemt dez [...]

Negen mensen vertellen Visie hoe zij iets voor anderen betekenen. Door een brief, gesprek of praktische hulp willen ze iets tegen eenzaamheid doen. [...]

Het boek 'Ik zal de wereld nooit meer zien' beschrijft het leven dat schrijver en journalist Ahmet Altan doorbrengt in een Turkse gevangenis [...]

Jesse van Melle (26), teamleider van de Muskathlon, spreekt tijdens de Checkpoint-dag en verzorgt workshops voor vaders en hun tienerzoons en -dochter [...]

Samensteller Jeannette Donkersteeg slecteerde aan de hand van 52 thema’s in totaal 365 citaten van een groot aantal theologen uit heden en verleden. [...]

Volgende bijeenkomst

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen