God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. -- Romeinen 5:1-2

EO Visie

“Ja, kan ik even met je overleggen?” Mijn stem klinkt geprikkeld. Die gast zit al uren te gamen terwijl ik hard aan het werk ben, en op de lange duur [...]

Onlangs was er grote commotie op social media over het nieuws dat er bij de NOS een ‘divi-bokaal’ blijkt te bestaan. De bokaal wordt uitgereikt aan de [...]

Als mens ontvang je graag waardering. Je wilt gezien worden door je medemens. Wat doen we deze week als die waardering uitblijft? [...]

Kerkverlating - kerkverlaters. Corstian van Westen (39) keek er altijd een beetje neer op. Totdat de kerk voor hem ineens ook niet meer zo logisch was [...]

Als gedetineerde leerde Wilfred Kols Gods liefde kennen. Maar dat veranderde hem niet direct in een lieverdje: “Ik moest keihard aan mezelf werken.” [...]

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart? En met Pinksteren? In ruim 1 minuut legt deze animatie uit wat deze feestdagen voor christenen betekenen. [...]

Heerlijk, zo'n vrije dag met Hemelvaart! Maar wat vieren we? Hemelvaart is een feest waarop christenen herdenken dat Jezus naar de hemel vertrok. [...]

Wat kunnen we leren over God in de coronacrisis? Theoloog en schrijver Reinier Sonneveld zoekt niet naar snelle antwoorden. [...]

In 1982 verloor de toen 19-jarige Margriet Helder haar broer Roel door zelfdoding. De heilige Geest gaf haar kracht om door te leven na dit grote verl [...]

Volgende bijeenkomst

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen