God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. -- Matteus 7:9-11

EO Visie

Na hemelvaartsdag spraken de discipelen openlijk over de Naam van Jezus. Jezus had hen dat opgedragen. En dat is een blijvende opdracht. [...]

Vanwege vaderdag vroegen we zeven kinderen naar hun vader. Wanneer vinden ze hem het mooist? En wat doet hun vader het liefst? [...]

Ik twijfel erg aan mezelf, ben vaak somber en in mijn relaties loopt het stroef. Ook kom ik haast het huis niet meer uit. Kortom: ik ben niet gelukkig [...]

Op de Filipijnen zijn duizenden kinderen het slachtoffer van misbruik via internet. Visie onderzoekt de wereld van Filipijnse cyberseks. [...]

Bankier van het Verzet is het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. 'Een krachtig verhaal met uitstekende acteurs. [...]

Andries Knevel leidt op zondagavond in Amsterdam spannende gesprekken met bekende Nederlanders over geloof. [...]

Chang is op 14-jarige leeftijd op de Filipijnen misbruikt voor cyberseks. Aan Visie vertelt ze haar verhaal: een voorbeeld van slavernij in deze tijd. [...]

TimZingt ontvangt een brief die in onberispelijk Engels is geschreven door een schoolleider van Hope: Hope kan niet schrijven. Hope is weg. [...]

Dankzij een crowdfundingsactie via onder andere 'Visie' is er in één dag ruim tweeduizend euro opgehaald voor het graf van Madeleine. Zij ve [...]

Zo help je je kinderen bij het vinden van de juiste studie. Tip: maak een motivatiester met je kind. [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen