God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig. -- Marcus 4:20

EO Visie

Opwekkingsliederen hebben vaak teksten waarin nogal wat geproclameerd wordt. 'Ik besef nauwelijks de consequenties van dat soort zinnen,' bl [...]

Zeven jaar nadat Martijn Krabbé al eens gevraagd werd als verteller mee te werken aan The Passion, komt het er in 2019 echt van. [...]

En de organist speelde de tune van 'Wie is de Mol?' Ds. Arie van der Veer preekte in de chr. gereformeerde kerk Zwolle over dit populaire tv [...]

De ballingschap van het volk Israël is een verschrikkelijke gebeurtenis geweest. Toch liet God Zijn volk ook daar niet los. ‘Kom terug,’ zegt Hij. [...]

Veel mensen maken zich druk omdat zij zich er niet van bewust zijn dat hun inspanning maar beperkt resultaat oplevert. Dominee Baardmans heeft een tip [...]

Hoe vergeef je je ouders, wanneer je nog elke dag geconfronteerd wordt met de gevolgen van wat zij jou aandeden? Jaap van der Meiden geeft een tip. [...]

Op Warmetruiendag gaat de verwarming een dagje uit om energie te besparen. Vier tips uit de Bijbel om jezelf warm te houden. [...]

Na een kerkdienst waarin Andries was voorgegaan, kreeg hij een krant in zijn hand geduwd. De kop boven het hoofdcommentaar schokte hem. [...]

Hoor hoe Hagenees Bert van Leeuwen het Onze Vader bidt. En hoe een Fries (Us Heit), Twent (Oons Vaar) of Urker (Oenze Vader) in hun 'moederstaal [...]

Op zoek naar een mooie Bijbeltekst over de liefde? Van Psalmen tot Bijbelse Spreuken: doe inspiratie op voor een trouwtekst of lieve Valentijnstekst. [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen