God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. -- Jeremia 7:23

EO Visie

In de Bijbel Open heeft dominee Arie van der Veer het deze keer over de dappere held Gideon. Hij was dapper door God, niet door zichzelf. Wat kunnen w [...]

Wil jij weten wat de Bijbel duidelijk wil maken, en weet je niet hoe hoe je dat kunt aanpakken? Met deze tips kom je verder. [...]

Veel mensen hebben een heel vertekend beeld bij de vraag of wetenschappers ook in God kunnen geloven. Andries maakt een nieuw programma over dit onder [...]

Annemarie verbaast zich over allerlei vormen van 'kerkgedoe om kerkleden te binden. Helpt het om een opblaasvis een rol in een kerkdienst te geve [...]

Aanbiddingsleider Jannica van Barneveld (29) werd getroffen door accut leverfalen. Ze lag op het randje van de dood, maar een orgaandonatie redde haar [...]

Om een verbouwing voor te bereiden, stond Marco van der Straten met blote voeten vochtig zand af te graven. Vieze voeten waren het gevolg. Het deed he [...]

Waar besteed jij de meeste tijd aan? En zijn dat ook dingen die er echt toe doen? Veel mensen hebben er moeite mee de juiste prioriteiten te stellen. [...]

Als Gideon een engel ziet, wordt hij aangesproken met 'dappere held', terwijl hij bang is voor de Midjanieten. Waarom doet die engel dat? [...]

Mozes heeft Mozes deed mooie Bijbelse uitspraken over het omgaan met tijd. Deze wijsheden kunnen ons tot nadenken zetten, merkte dominee Baardmans. In [...]

Dominee Arie van der Veer schrijft een Bijbelstudie over hoe wij als mensen God en Zijn Geest verdriet doen. God is eerder en meer verdrietig dan wij [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen