God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. -- Filippenzen 2:2-3

EO Visie

Vandaag is het de Europese dag tegen Mensenhandel. Ongeveer zestig procent van de slachtoffers mensenhandel wordt aan het werk gezet in de prostitutie [...]

Cabaretier Theo Maassen kwam niet om de vredespijp te roken, zo bleek al snel. Toch keken hij en Tijs van den Brink in elkaars hart in Adieu God? [...]

In het snikhete Irak traint luitenant Sem (24) Koerden. Wat drijft hem om in dit door oorlog verscheurde land te werken? [...]

De kerken staan zondag extra stil bij het thema gerechtigheid vanwege de ‘Micha Zondag’. Micha Nederland geeft 7 kleine tips om zelf recht te doen. [...]

Hoe signaleer je eenzaamheid en wat kun je doen om het te bestrijden? Een reportage bij Bij Bosshardt Zuilen – een huiskamer voor de buurt. [...]

Christenen hebben veel verschillende ideeën over wat er na je dood gebeurt. Je gaat naar de hemel, zegt de een. Je ziel slaapt, zegt een ander. Er kom [...]

Het ondenkbare overkwam Irma van Vliet uit Zierikzee. Ze is haar kind verloren aan de dood. Haar oudste zoon verdween plotseling spoorloos. [...]

Het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: ‘Soekot’) is een feest van 7 dagen waarin de joden de tocht van het volk Israël naar het beloofde land Kanaän herdenke [...]

Jij gaat vol goede moed een nieuwe week in. Maar dan kan het zijn dat er dingen gebeuren waar je niet op zit te wachten. Een vriendschap raakt verstoo [...]

Rouwdeskundige Manu Keirse gelooft niet meer in rouwverwerking: verlies kun je hoogstens overleven. De Vlaming deelt 3 lessen die hij van rouwenden le [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen