God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. -- Titus 2:11-13

EO Visie

Jacobus vergelijkt het Woord van God met een spiegel die méér laat zien dan de binnenkant. Die spiegel houdt een genadig beeld voor... [...]

Duurzaam leven is in veel gezinnen doorgedrongen. Goed omgaan met spullen met wat leeft, is onderdeel van de opvoeding. Hoe betrek je je kinderen daar [...]

Hoewel tegenwoordig een op de vijf vrouwen kiest voor een leven zonder kinderen, blijft er op het onderwerp ‘bewuste kinderloosheid’ een taboe rusten. [...]

Een tijdje geleden kreeg ik een bericht van iemand die in groep 8 bij mij in de klas had gezeten. Hij stuurde me digitaal de bladzijden van zijn vrien [...]

Douchen, wassen, de wc doortrekken: per persoon verbruiken we een slordige 120 à 130 liter water per dag. Kan dat niet een beetje minder? [...]

'De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde' vertelt het ongelofelijke én waargebeurde verhaal over een Joodse vader en een zoon uit We [...]

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken, het rukt juist verder op. Er is zelfs een kerk gesticht die kunstmatige intelligentie verheerlij [...]

In 'Three Identical Strangers' ontdekken drie jongens – alledrie geadopteerd – dat ze een drieling zijn. Gaandeweg wordt het gekke verhaal e [...]

Kinderen roepen het hardst dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Daarom staat het programma Zapp Your Planet dit jaar in het teken van duurzaamhe [...]

Plastic inzamelen, afval scheiden, schoolstaken; jongeren doen soms alles voor een beter klimaat. We zetten er twee in het zonnetje: Lilly en Tikvah. [...]

Volgende bijeenkomst

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen