God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. -- Jesaja 54:4-5

EO Visie

Esther Scholten ontdekte op een uiterst pijnlijke manier wat het betekent om met iemand te leven wiens bestaan compleet in het teken staat van een alc [...]

Tegenwoordig vangt abortus nauwelijks onze aandacht meer. Ergens in dat proces zijn we een grens gepasseerd, zegt Annemarie van Heijningen. [...]

Tijs van den Brink interviewde drie verschillende mensen voor 'Adieu God?' en sprak over homoseksualiteit en de kerk. Zij reageerden alledri [...]

Utrecht is vanochtend opgeschrikt door een aanslag in een tram. Veel scholen hielden kinderen uit veiligheid binnen. Wat vertel je je kinderen als ze [...]

Helpt het om na een aanslag als in Christchurch naar anderen te wijzen? Of heeft wat daar gebeurde ons allemaal iets te zeggen, als we goed luisteren? [...]

De klokken houden hem al van jongs af aan in zijn greep. "Al lijk je hier eenzaam te zitten, mijn spel wordt echt opgemerkt." [...]

Kun je voorkomen dat moeilijke omstandigheden grote invloed op je hebben? Volgens dominee Baardmans wel. Hij vertelt er hier meer over. [...]

Naar aanleiding van een moordpartij schrijft David Psalm 52. Hij kan de wandaad van koning Saul niet vergeven., maar laat het oordeel aaa]n God over. [...]

Waarom is de kledingstijl en -keuze van een kind het voor de één een ding, en voor de ander totaal niet? Ben jij bang voor reacties van andere moede [...]

Wat vertelt de Bijbel ons over slapen? Hoofdredacteur Marco van der Straten zocht het uit en ontdekte waarom hij ’s nachts rustig zijn ogen kan sluite [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen