Als je met Jezus wandelt, hoef je nooit meer te rennen!

Wat de Geest van heiliging betreft,

is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is,

door Zijn opstanding uit de doden, 

namelijk Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 1:4

© 2023 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen