God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. -- 1 Korintiers 6:11

EO Visie

Om het woord ‘autonomie’ hangt vaak een wat ongemakkelijke sfeer. In een relatie gaat het toch om veel meer dan alleen je eigen geluk en ontwikkeling? [...]

Nu de storm rond de Nashvilleverklaring wat is geluwd, is het tijd voor bezinning rond het LHBTQ-gesprek. Robert Plomp doet een voorzet. [...]

Andries Knevel laat het lied 'Uren, dagen, maanden, jaren' niet meer in een uitzending horen. Hoe mooi hij het lied ook vindt, de tekst deug [...]

De taal verandert, waardoor bepaalde uitspraken dubbelzinnig zijn geworden. Hoe ga je om met dubbelzinnige taal in de kerk? [...]

In verschillende Chinese provincies sluit China kerken als zij te dicht bij scholen staan. Van studenten wordt verlangd dat zij hun geloof afzweren. [...]

In augustus 2018 verongelukte de 39-jarige Jasper. In de week erna stuurde God een engel om zijn vrouw Linda kracht te geven. [...]

Bartjan Tijman (36) loopt in 2010 hersenletsel op als hij met zijn motor door een vrachtwagen wordt geschept. Hij moet maandenlang revalideren en word [...]

Johannes de Doper vertelde dat Jezus zou dopen met vuur. Wat betekent dat? In 'De Bijbel Open' gaat dominee Arie van der Veer daarop in. [...]

Heb jij er weleens last van dat je met een te beperkt blikveld naar dingen kijkt? Dan mis je veel. Dominee Baardmans geeft tips hoe je dat voorkomt. [...]

Interserve verandert haar slogan in: ‘Interserve: Het uitZENDbureau, waar geloof werkt.’ Deze organisatie wil meer mensen uitzenden naar o.a. Azië. [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen