God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. -- Galaten 3:28

EO Visie

Hoe ga je om met mensen die negatieve kritiek hebben en die dat spuien, zonder jouw belang voor ogen te hebben? Dominee Baardmans heeft een gouden tip [...]

In De Bijbel Open vertelt dominee Arie van der Veer over dat het graf niet de laatste rustplaats is. Maar hoe houd je het geloof vast bij twijfel en z [...]

Wat helpt je bij de zoektocht naar de waarheid? Welke richtlijnen volg je? Waar ga je naartoe? Waar vertrouw je op? Het zijn levensvragen waar je een [...]

Het grootste deel van die besluiten neem je onbewust en komt voort uit aangeleerd gedrag. Maar hoe maak je keuzes waar je wel bewust over na wilt denk [...]

Herman van Wijngaarden zou van Halloween graag een ander feestje maken, zoals wij thuis deden met pizza en film. We hebben het happyween gedoopt. [...]

De ontwikkeling van robots gaat razendsnel. De competenties van een robot naderen die van ons als mens. Zullen ze ons ooit inhalen? [...]

Cchips, sensoren en nanobots; het klinkt als science fiction. Maar het is nu of binnenkort de praktijk en net zo normaal als bijvoorbeeld de kunstheup [...]

Zo nu en dan duikt de term weer op: Jezus-moslims. Deze moslims zouden Jezus als Redder hebben aangenomen, maar zich toch moslim blijven noemen en zic [...]

Theoloog Renier Sonneveld vertelt in EO-Live over de eindtijd. Hoe wordt er in verschillende kerken over dit onderwerp gedacht en gelooft hij? [...]

Er zijn veel verhalen over bekers in de Bijbel te vinden. David gebruikt een de beker in een gedicht als beeld van zijn leven. [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen