God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. -- Galaten 2:19-20

EO Visie

Een tijdlang hing hij al als een donkere wolk boven ons, we wisten niet of het zou gaan regenen of dat hij over zou drijven, maar sinds een tijdje is

Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag, is de belangrijkste feestdag van joden. Op deze dag vol rituelen belijden ze hun zonden en vieren ze vergeving.

Het virus vraagt om afstand te houden, maar gezelschap van de ander heb je juist nodig als mens. Hoe doe je dat?

Hoe een vrouw, die talloze gebedsgenezers had bezocht, Annemarie liet zien wat een echt wonder is.

Kunstenaar Rietje Bakker maakt schilderijen over schrijnende actualiteiten of beschildert het doek met 'een extra laag'.

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'Wie zijn leven verliest, die zal het behouden' en 'Je kruis op je nemen'? En hoe doe je dat? The

Op het moment dat ik deze column schrijf, zijn de Algemene Beschouwingen in volle gang. Hoewel ik houd van politiek en van debat, volg ik het maar ten

Op sociale media komt-ie bijna dagelijks voorbij: de hashtag ‘omdat het kan’. Maar, móét alles wat kan? En is dat eigenlijk wel een christelijke gedac

Met zijn vader sprak Reinier veel over geloof en wetenschap. Toch kon hij het geloof na zijn afstuderen moeilijk combineren met zijn wetenschappelijke

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen