God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. -- Marcus 15:37-38

EO Visie

Op Goede Vrijdag gaat het vaak over het beroemde gesprek van Jezus met een van de twee misdadigers aan het kruis. Maar welk paradijs bedoelde Jezus? [...]

Op Goede Vrijdag herdenken we de dag dat Jezus wordt geëxecuteerd en sterft. Hoe kan zo'n vreselijke dag een goede naam krijgen? [...]

Op 30 april wordt Pieter van Vollenhoven 80 jaar. Blauw Bloed staat daarbij stil. Jeroen Snel wil hem in dit programma een persoonlijke vraag stellen. [...]

Goede Vrijdag is de een-na-belangrijkste christelijke feestdag. Op deze vrijdag voor Pasen herdenken christenen dat Jezus werd gekruisigd. [...]

Vlak voor Pasen wil dominee Baardmans je nog iets moois meegeven: een paaswens die bij een bijzondere tijd aansluit. [...]

'Het is volbracht,' klonk het op Goede Vrijdag. Misschien is dit wel het bekendste kruiswoord. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? [...]

De negende editie van het Paasevenement vertelt dat niemand alleen hoeft te zijn. [...]

Wit staat voor 'goed', 'vreugdevol' en 'heilig', maar voor Jezus is het meer een zwarte dag vol droevige gebeurtenissen. [...]

EO-directeur Arjan Lock ziet The Passion als 'onze Notre-Dame'. Dit jaar brengt The Passion de belangrijke boodschap dat we niet alleen zijn [...]

Na de kerkbrand van de Notre Dame werd een foto gedeeld van het gouden kruis dat ongeschonden overeind stond. Zo'n hoopvol teken is vaker te zien [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen