God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. -- 2 Kronieken 20:6

EO Visie

Polygamie werd in het Oude Testament nauwelijks afgekeurd, vrouwen hadden minder rechten. Is dit veranderd door vroege christenen? [...]

Christenen voor Israël komt met een bijzonder waargebeurd verhaal dat zich afspeelt in het najaar van 1973. Soldaat Uri Shacher is dan met verlof en v [...]

Het valt mij de laatste tijd op dat mensen op de vraag ‘Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?’ heel vaak antwoorden: ‘Online.’ Is het een probleem als men [...]

Als blijkt dat David populair is bij het volk Israël, ziet Saul hem als een bedreiging. Hoe kun je goed reageren als een ander populairder is dan jij? [...]

Jezus ons leert bidden in het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede’. Het is losbreken van je eigen ik door tegen God te zeggen ‘Uw wil geschiede’. Wat kunnen [...]

In 2016 had fotograaf Ruben Timman een levensveranderende ontmoeting met een albinomeisje uit Noord-Irak. Daarom reist hij nu terug om haar te bedanke [...]

Er is hier strijd tussen langdouchers en kortdouchers. Hoewel de langdouchers in ons gezin in de meerderheid zijn, hebben de kortdouchers betere argum [...]

Het is de dag nadat we met de collega’s van NieuwLicht een reportage over abortusdemonstraties hebben uitgezonden. Die waren dit voorjaar in het nieuw [...]

Theoloog en schrijver Reinier Sonneveld liet zich inspireren door de Amerikaanse predikant Tim Keller en ontdekte hoe ons werk meer voldoening kan gev [...]

“In onze kerk hebben we vanwege gebrek aan jongeren de 16+-groep en de tieners van 12 tot 15 jaar samengevoegd. Een jongen wil nu van de club afgaan, [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen