God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. -- Filippenzen 4:6-7

EO Visie

Is er nog verschil tussen christenen en mensen die niet geloven? Annemarie ziet het aan de buitenkant vaak niet, maar van binnen is het er toch. Lees [...]

Liedschrijver, zanger en theatermaker Matthijn Buwalda, vader van drie kinderen, spraken we over zijn geloof in zijn kindertijd en zijn geloofsleven n [...]

Personal Coach Carianne Ros geeft tips hoe je ondanks tegenvallers toch een leuke vakantie kunt hebben. [...]

Begin juni verscheen een video online waarin een ziek meisje Psalm 42 zong. Ze deed dit met zoveel overgave, dat veel mensen enorm onder de indruk war [...]

Compassion-directeur Nienke Westerbeek over doenerigheid, rouw en het moment waarop het licht uitging. Lees hier het interview. [...]

In 2009 doneerde Pien van der Hoff een van haar nieren aan een onbekende. “Jezus zegt: ‘Als je twee jassen hebt, geef er dan één weg.’ Ik had twee goe [...]

Zou u op een politieke partij stemmen omdat die partij wordt aangevoerd door een vrouw? [...]

Deze zomer op strandvakantie? Of toch iets anders? De Franse fotograaf Sidi-Omar Alami maakte onlangs een roadtrip door Zwitserland... [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen