God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. -- Deuteronomium 10:20-21

EO Visie

'Ik propageer vloeken niet, maar waar gáát de film over?'

Kijk je alles wat los en vast zit? Of mijd je bewust bepaalde films? Predikant én filmliefhebber Kees van den Berg: “Film is een spiegel van deze tijd.” [...]

Geen mondkapjesplicht in kerken

Kerken zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht vanwege de grondwet. Minister-president Mark Rutte meldde dit tijdens een online partijbijeenkomst van de VVD. [...]

Filmjournalist Rick de Gier: 'Bij mij lopen kunst en religie in elkaar over'

Voor filmjournalist Rick de Gier lopen geloof en kunst steeds meer door elkaar. Niet in Opwekkingsliederen, maar in popmuziek en film ontmoet hij God. [...]

'Wat als ik vragen heb bij diversiteit?'

“Meneer, waarom heeft u niet zo’n bandje om?” Een leerling houdt triomfantelijk zijn arm omhoog. Er prijkt een paars bandje met een regenboog om zijn elleboog. [...]

Recordaantal vloeken en grove taal in kinderboeken

De Bond tegen vloeken heeft nog nooit zoveel vloeken en grove taal in kinderboeken aangetroffen als dit jaar. In twee op de drie boeken vond de bond een of meerdere vloeken. [...]

De homo's en de refo's

Aan het einde van de vorige week hadden ze allebei weer een knal gehad: de homo’s en de refo’s. [...]

Petra Pelties’ ex-vriend mishandelde haar

Zwanger van haar derde kindje, werd ze door haar vriend zwaar mishandeld en voor dood achtergelaten. Petra Pelties had geen schijn van kans. [...]

Bisschop Gerard de Korte: ‘We noemen elkaar geen ketters en papen meer’

‘Misje spelen’ op zolder en glas-in-loodramen in de kerk bewonderen: al van jongs af aan dronk de Bossche bisschop Gerard de Korte het geloof in. [...]

Was Abraham wel zo'n goede pater familias?

In het gezin van Abraham - de vader aller gelovigen - was het nou ook niet bepaald koek en ei, schrijft Alain Verheij. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen