God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. -- Jakobus 3:13

EO Visie

Negatieve gedachten die jij over jezelf hebt of die anderen over jou hebben, kunnen je van al je optimisme beroven. Dominee Baardmans vertelt je in [...]

In Marcus 10 gaat Jezus met de discipelen op pad naar Jeruzalem. Terwijl hij vol is van het lijden, zijn zij vol van de heerlijkheid die daarna pas ko [...]

Het verhaal van Job gaat over de man die door een weddenschap tussen God en Satan alles verliest. Aan het eind verdubbelt zijn bezit. De vraag is: kun [...]

Corine Verdoold en haar team van ZOA-medewerkers zijn als een van de weinige hulpverleners nog actief in het door oorlog verscheurde Jemen. Corine blo [...]

Ook in een tijd waarin veel mensen God vaarwel zeggen, komen nog steeds opmerkelijke bekeringen voor. Neem die van Rocco Rausch. [...]

Hoeveel komt moderne slavernij voor in eigen land? Wat kunnen jij en ik ertegen doen? Lees hier het antwoord op deze en andere vragen over moderne sla [...]

‘Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden twee discipelen van [...]

Iedereen heeft van tijd tot tijd de wens om dingen in het leven te veranderen of om dromen te laten uitkomen. Hoe krijg je dat voor elkaar? [...]

Dominee Arie van der Veer heeft het deze zondag in De Bijbel Open over armoede. Hoe moest het volk Israël daarmee omgaan en wat kunnen wij daarvan ler [...]

Het Bijbelboek Judas is onderbelicht. "Misschien komt dat door zijn naam,' veronderstelt dominee Van Heijningen. Hij wilde een troostbrief s [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen