God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Oudjaar – Nieuwjaar

Komende donderdag, oudjaarsdag, willen we stilstaan bij 2020.

Hiervoor is een film gemaakt welke getoond wordt met een persoonlijk ontvangen link.
Wilt u hier deelgenoot van zijn, neem contact op met mededelingen@vbgheerenveen.nl.

Fijn uiteinde en een gezond en gezegend 2021!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. -- Prediker 3:14-15

EO Visie

Ebbe Rost van Tonningen had ‘foute’ ouders

Op eigen kracht wist Ebbe Rost van Tonningen, los van zijn ouders, een indrukwekkende maatschappelijke loopbaan op te bouwen. [...]

Ralph van Manen kijkt terug op 30 jaar muziek

Dit jaar zit Ralph van Manen drie decennia in de muziek, wat hij viert met een speciale jubileumtour, getiteld ‘De liefde nog het meest’. [...]

'Een huisarts op Urk stierf als barmhartige Samaritaan'

‘Ik kom terug, let maar op!’ Dat waren de laatste woorden van Trump als president. Hoe verschillend wordt er tegen deze uitspraak aangekeken. Miljoenen Amerikanen zullen het zien als de uitspraak van een soort messias. Anderen doet het huiveren. Trump is ertoe in staat. [...]

'Jouw situatie doet me eerlijk gezegd niet zoveel'

TimZingt heeft een gesprek met zijn sponsorkindje Hope over de coronavaccins. Het gesprek eindigt met een pijnlijke conclusie... [...]

Joe Biden: de tweede katholieke president van de VS

Met de democraat Joe Biden krijgen de Amerikanen, voor de tweede keer in de geschiedenis, een katholieke president: alleen John F. Kennedy ging hem voor. [...]

Achter de schermen bij influencer Sterre Koning

Sterre Koning zingt, presenteert en acteert. Ze heeft meer dan 600.000 volgers op haar socialmediakanalen. Hoe ziet een dag uit haar leven eruit? [...]

17 bemoedigende bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

Laat je moed inspreken door deze bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God en over kracht, hoop en rust. God is altijd bij je! [...]

Week van Gebed voor eenheid 2021: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. [...]

Online leven: zo blijft het leuk én veilig

Hoe voorkom je internetfraude? Wat is TikTok? En hoe houd ik mijn kinderen veilig online? Met deze tips blijft online zijn leuk én veilig. [...]

De wijsheid van een Iraans nieuwjaarsgebed

Columniste Sara van der Toorn schrijft in haar eerste blog voor Visie hoe ze de wijsheid van het nieuwjaarsgebed uit haar geboorteland Iran ontdekte. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen