Als je met Jezus wandelt, hoef je nooit meer te rennen!

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. -- Jakobus 1:16-18

EO Visie

‘Rond mijn 20e kon ik niet meer zeggen: ik geloof’

Toen Reinier Sonneveld als student theologie hoorde dat zijn buurvrouw zwaar werd mishandeld, sloeg de geloofstwijfel bij hem toe: waarom greep God niet in? [...]

Drie (ex-)gedetineerden over opnieuw beginnen na detentie

Huisje-boompje-beestje: deze drie mensen moeten er hard voor werken. Na een gevangenisstraf bouwen zij hun leven helemaal opnieuw op. [...]

Opa, waarom liet God het toe?

'Ik vertel hoe de Joden werden verraden, en hoe sommigen op het nippertje de oorlog hebben overleefd. "Weer de oorlog?" vragen ze dan.' [...]

Heeft een celstraf wel zin?

Na gevangenschap vallen veel ex-gedetineerden terug in de criminaliteit. Moeten we zo veel mogelijk gevangenisstraffen vervangen door werkstraffen? [...]

Jos Klaassen raakte verstrikt in criminaliteit en coke

Jos Klaassen zag de gevangenis drie keer vanbinnen en raakte daarna verslaafd aan cocaïne, wat hem bijna het leven kostte. Toen leerde hij Jezus kennen. [...]

Hoe Bart mij aan Jezus doet denken

Bart is opgegroeid in een zwaargelovige familie, maar nu heeft hij niks meer met het geloof. Bart is getrouwd met Patricia, die dementeert. [...]

Elly Zuiderveld had zich ermee verzoend dat ze niet in de hemel kwam

In haar tienertijd keerde Elly Zuiderveld zich af van het geloof. Jaren later volgde een periode van zoeken, en kwam ze tot bekering. [...]

Maaike organiseert bakworkshops voor gedetineerden

Maaike Broeksema is diaconaal pastor in Penitentiaire Inrichting Zwolle. Ze organiseert bakworkshops, de Alpha-cursus en ondersteunt geestelijk verzorgers. [...]

Het vreemdste Bijbelverhaal van allemaal

Wat moet je met het verhaal in Genesis 6 over Godenzonen, mensendochters en giganten? Reinier Sonneveld heeft een manier gevonden om hier mee om te gaan. [...]

Blauw Bloed van de buis?

'Diverse media berichtten er al over, dus ik kan op deze plaats niet achterblijven. Ik heb het over het mogelijk verdwijnen van ons mooie royaltyprogramma.' [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen