God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. -- Deuteronomium 10:20

EO Visie

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komt morgen en vrijdag bijeen. Visie sprak onlangs met PKN-voorzitter, ds. Saskia van Meggelen. [...]

Tijs van den Brink is PSV-verslaafd. Deze verslaving komt niet voor in het handboek voor psychische stoornissen. Toch Tijs daar last van. [...]

Andries Knevel ontmoette een beroemde Joodse geleerde, Pinchas Lapide, die beweerde dat Jezus echt, fysiek, uit de dood was opgestaan. [...]

De EO heeft de bekende animatievideo's van The Bible Project vertaald. Vijf video’s over het Evangelie volgens Lucas zijn nu online te bekijken. [...]

Met Pasen overtuigde Jezus zijn volgelingen van Zijn opstanding. Hij deed dat op verschillende manieren, accentueert dominee Van der Veer. [...]

De Australische kerk Hillsong schreef een prachtig lied over Pasen: O Praise the Name. Bekijk de prachtige beelden en beluister dit bijzondere lied. [...]

Annerieke Berg maakt haar gezin met Pasen wakker met een luid 'De Heer is waarlijk opgestaan!' "Dan zet ik beneden de muziek aan en ga [...]

Kinga Bán en Elbert Smelt. Twee muzikale vrienden. De een is ernstig ziek, de ander kerngezond. Samen schreven ze een indrukwekkend afscheidslied: ‘Le [...]

Op 30 april wordt Pieter van Vollenhoven 80 jaar. Blauw Bloed staat daarbij stil. Jeroen Snel wil hem in dit programma een persoonlijke vraag stellen. [...]

Stille Zaterdag is de stilste dag in de geschiedenis van de wereld. Wat herdenken we deze zaterdag? En waarom is deze zaterdag stil? [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen