God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM (Let op: ivm. het coronavirus is onderstaande opgeschort, zie elders).

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30

EO Visie

Op school werd Jonathan Leeuwis zwaar gepest om zijn liefde voor de natuur. Die kon hem daarom op den duur "gestolen worden". Tóch werd hij

TimZingt leert van zijn surfende Afrikaanse sponsorkind hoe anders om te gaan met de gevolgen van het corona-virus. Is hij een controlfreak?

Wat kreeg Els mee over God en waar staat ze nu? De bron voor haar bevlogenheid vindt ze o.a. bij haar opa, die in WO2 stierf met een gebed op zijn lip

Een bijzondere gewaarwording: een draaiorgel speelt het lied 'Toekomst vol van hoop' Sela.

Hebt u zich de afgelopen weken ook zo geschaamd dat u christen bent? En dat u om die reden een uitzonderingspositie heeft in de grondwet?

"Zonder God red ik het niet; zonder God red jij het niet," was de laatste boodschap van de vader van Margje Fikse. Waar staat ze nu in het g

Als je onderzoekt hoe de rabbijnen het Oude Testament uitleggen, stuit je volgens docent Hebreeuws dr. Pieter Siebesma vaak op verrassingen.

In Jesaja staat: ‘Wee die van het kwade zeggen: goed! En van het goede zeggen: kwaad!' Wat doe jij als mensen roddelen of de waarheid verdraaien?

Visie vergaapt zich aan dit statige gebedshuis – het 17e-eeuwse interieur is nog volledig authentiek – én spreekt mensen die de Portugese Synagoge bez

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen