God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. -- 1 Johannes 1:6-7

EO Visie

Zou je graag meer willen daten, maar weet je niet goed hoe en waar je moet beginnen? De eerste stap is veel mensen ontmoeten. Aukelien geeft je tips. [...]

Op zoek naar een mooie Bijbeltekst over de liefde? Van Psalmen tot Bijbelse Spreuken: doe inspiratie op voor een trouwtekst of lieve Valentijnstekst. [...]

Kinderen die maanden lang ziek zijn (geweest) vertellen over hun dromen. "Later wil ik een eigen kinderboerderij hebben." Lees hun dromen hi [...]

Als vrouw van een predikant staat Annemarie vaak voor de vraag: verhuizen of toch niet? Na lang wikken en wegen, weten ze het. Hun keuze lees je hier. [...]

Kinderoncoloog Sabine Plasschaert vertelt over haar werk in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. “Het is geen droeve boel hier.” [...]

Een vrijdagmiddagvriendschap, zo noemen ze het. Bas Derks (26) en Lily Verschuur (82) schelen vijftig jaar, maar zien elkaar iedere week. [...]

Hoe werkt vriendschap eigenlijk? En kun je opnieuw met iemand bevriend raken? Socioloog Beate Volker deelt zeven inzichten over vriendschap. [...]

De makers van de Liedjesbijbel zetten maandelijks een nieuw liedje en een Bijbelverhaal online. Het liedje van februari is: 'Is het echt wat ik z [...]

U heeft het vast meegekregen: 10.000 mensen in Nederland, van 55 jaar of ouder, hebben de wens om niet meer te leven. Dat bleek onlangs uit het onderz [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen