Als je met Jezus wandelt, hoef je nooit meer te rennen!

‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe,

‘jullie zullen de hemel geopend zien,

en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen

naar de Mensenzoon.’

Johannes 1:51

© 2022 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen