God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. -- Galaten 6:1

EO Visie

Je bidt wel, maar God blijft stil. Hoort God mijn gebed wel? Speciaal voor teleurgestelde bidders heeft spreker Ron van der Spoel een bemoediging. [...]

Bidden kan soms best lastig zijn. Dit artikel wil je helpen met drie mooie gebeden om de dag mee af te sluiten. Bid elke avond een ander gebed! [...]

Het is de warme zomer van 2018. Matthijs Annot (18) heeft net zijn havo-diploma op zak. Hij weet nog niet goed welke opleiding hij wil gaan doen, dus [...]

Weet je niet zo goed wat je moet bidden? In het verleden zijn er vele prachtige gebeden geschreven. Dit zijn drie prachtige gebeden voor de ochtend. [...]

Moe, down of terneergeslagen? Laat je bemoedigen door deze hoopvolle Bijbelteksten over vertrouwen op God en over kracht en rust. [...]

Iedereen voelt zich weleens leeg of verveeld. Wat doe je dan? Verdring je dit met sociale media, Netflix, porno? Dominee Baardmans heeft een tip. [...]

In de Week van Gebed bidden christenen wereldwijd samen. Naar aanleiding van het thema ‘Recht voor ogen’ schreef kerkpionier Jurjen ten Brinke een geb [...]

Om het woord ‘autonomie’ hangt vaak een wat ongemakkelijke sfeer. In een relatie gaat het toch om veel meer dan alleen je eigen geluk en ontwikkeling? [...]

Nu de storm rond de Nashvilleverklaring wat is geluwd, is het tijd voor bezinning rond het LHBTQ-gesprek. Robert Plomp doet een voorzet. [...]

Andries Knevel laat het lied 'Uren, dagen, maanden, jaren' niet meer in een uitzending horen. Hoe mooi hij het lied ook vindt, de tekst deug [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen