God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. -- Jakobus 5:10-11

EO Visie

In hun jubileumtournee ‘Mooi geweest’ blikken Elly en Rikkert Zuiderveld terug op vijftig jaar muziek maken. Thuis in Drenthe gaan ze met Visie in ges [...]

Frans Korpershoek (30) - zanger van de band SELA - houdt wel van een uitdaging. Eerst riep hij samen met zijn vrouw Paula de ‘7x5 challenge’ in het le [...]

De schoolvakantie is afgelopen. Hoe krijg je je kinderen terug in het schoolritme? Personal coach Carianne Ros helpt je daarbij [...]

'Beproeving' is een woord dat je in het hedendaags taalgebruik niet zo vaak meer hoort. Dat je op de proef wordt gesteld in een bepaalde sit [...]

Ooit noemde iemand profeten 'brandstichters van Godswege'. Jeremia was zo'n man vol vuur. Jezus zei dat Hij komen is om een vuur te ont [...]

Ontdek hoe je wordt gedragen door God met dit prachtige gedicht ‘Voetstappen in het zand’. “Ik droomde eens en zie - ik liep aan 't strand bij la [...]

'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren’: de Bijbel gebruikt vaak vogels om iets duidelij [...]

Het is hartje augustus en inmiddels zijn miljoenen mensen op vakantie. We kijken vaak lang uit naar onze vakantie. Maar waarom worden we daar zo geluk [...]

Redacteur Arianne leeft bij de dag, en dat bevalt prima. Maar soms is ze jaloers op vrienden vol toekomstplannen. Wordt het tijd voor een meerjarenpla [...]

Er wordt heel wat afgereisd in de Bijbel. Wat kunnen we leren van mensen die met God onderweg zijn? Over Hagar in de woestijn. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen