God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. -- Matteus 18:19-20

EO Visie

Eerder dit jaar was het gezin Jelies uit Tollebeek te zien in de succesvolle tv-serie ‘Een huis vol’. Vanwege het coronavirus zijn hun acht kinderen o [...]

God werkt ook via onze regering. Een van de taken van christenen in deze crisis is de overheid tot het uiterste te erkennen. Voed je wantrouwen niet. [...]

Als calvinistisch opgevoede jongen vond theoloog Alain Verheij feestjes maar verdacht. Later ontdekte hij dat we júíst volgens de Bijbel moeten feeste [...]

Als je alleen maar bezig bent met het volgen van het nieuws rondom de coronacrisis, dan worden je zorgen alleen maar groter. Wat kun jij voor anderen [...]

Elke week zijn er bijna zeventig Visie-abonnees die het magazine luisteren of – via braille – voelen. Hoe en waar worden deze Visies gemaakt? [...]

Woorden van Waarde is een project rondom liederen met letterlijke teksten vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Oude woorden in een nieuwe vertaling, krac [...]

Als er iets naars gebeurt, zijn we als mensen gewend om snel met antwoorden te komen. We willen begrijpen wat ons ontregelt. Reinier Sonneveld ziet he [...]

Henri Ruitenberg leerde zijn tweede vrouw op een wonderlijke manier kennen: via het magazine Visie. "Wij hebben altijd een mooi verhaal te vertel [...]

Door het coronavirus gaan de eindexamens dit jaar niet door. Een lichting scholieren mist, volgens TimZingt, daardoor een bijzondere fase uit het leve [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen