God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Leer meer over je wandel met God.

Geef je op voor een cursus.

Dagelijks woord

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. -- 1 Tessalonicenzen 4:13-14

EO Visie

Hoe goed ken jij het échte Bijbelse kerstverhaal? Doe de christelijke kerstquiz en check de antwoorden. Trap er niet in bij de moeilijke vragen! [...]

Ik had ‘How great Thou art’ in de Nederlandse vertaling opgegeven. De gemeente zong massaal. Ik kreeg er kippenvel van. [...]

Glunderend van trots kijkt Hope naar me vanaf zijn zonnige foto. Ik ben ook trots op mijn sponsorkindje. Hij heeft me een brief gestuurd en wat voor é [...]

Op de kerkelijke menukaart van ons land ontbreekt geen enkel smaakje. Twee mensen vertellen wat maakt dat zij zich juist in hun gemeente thuis voelen. [...]

Wie kent het niet: op vakantie in Frankrijk wandel je een kathedraal binnen. Maar waarom zitten doorsnee Nederlandse kerkgebouwen dan wel op slot? [...]

De kopten vormen een christelijk-orthodoxe minderheid in het Midden-Oosten. Ze geloven dat Jezus één godmenselijke natuur heeft. Kopten vasten iedere [...]

Je kunt naar een situatie kijken en denken: dit is niet ideaal. Bijvoorbeeld op je werk. Of in je relatie. Dan hoor je weleens heldenverhalen, of je l [...]

We verliezen elk jaar flink wat jongeren in onze kerk. Hoe kan dat? Hoe houden we de jeugd wel in de kerk? Jeugdwerker Corjan Matsinger geeft advies. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen