God heeft ons twee handen gegeven, één om mee te ontvangen en de ander om mee te geven. Gebruik beide!

Diensten

Kom op zondag naar ELIM.

Iedere zondagochtend is er een samenkomst van Elim in het Bornego College.

We beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de samenkomst zingen en bidden we met elkaar en luisteren we naar de voorganger die ons leert uit de Bijbel.

U bent van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

Bornego College
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Dagelijks woord

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. -- Kolossenzen 4:2

EO Visie

"De afgelopen weken voerden we in Dit is de Dag gesprekken, die we niet hadden hoeven voeren." Meer weerbaarheid zou dat veranderen, vindt T [...]

In Openbaring 16 geeft een huiveringwekkende beschrijving van het laatste oordeel. De Bijbel zegt dat er geen veroordeling is voor wie Christus kennen [...]

Als je laat merken dat je anderen ziet en hebt gezien, , doe je iets dat God ook doet. Dominee Baardmans legt dat uit. [...]

"De rechte Bijbel: is voor rechtvaardigheids-gekkies,” blogt TimZingt. "Net als andere doelgroepbijbels is deze niet in balans. Deze Bijbel [...]

Hoe leef je de komende weken toe naar kerst? Visie helpt je de adventstijd vorm te geven in je gezin. [...]

Harriette Verwey en Nahed Salim hebben Andries Knevel aan het denken gezet. Beide vrouwen vinden dat christenen te bescheiden zijn. Ze mogen juist fie [...]

Openbaring schrijft dat de draak van plan was het Kind tot in de hemel te achtervolgen, maar dat was onmogelijk. Nooit meer komt de satan de hemel in. [...]

In de Bijbel Open schrijft dominee Arie van der Veer over hoe het bidden van christenen gevolg kan hebben voor de eindtijd [...]

Dominee Baardmans hoorde een verhaal over een rabbijn die een jongen kreeft zag eten. Het leidde tot een verrassende conclusie over... naastenliefde! [...]

© 2018 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen