Bijbelstudie: Hebreeën

In een vijftal avonden verspreid over het eerste halfjaar van 2018 heeft Ritske Tulner ons meegenomen op een ontdekkingsreis door de brief aan de Hebreeën.

Deze avonden hebben plaatsgevonden in het gebouw van Elim in Heerenveen.

De geluidsopnames van elk van deze bijeenkomsten vindt u hieronder: