Pastoraat Elim

Powered By EmbedPress

Geef uw Gift!

In moeilijke tijden wanneer we niet (fysiek) als gemeente bij elkaar kunnen komen, gaan vele zaken anders dan dat we gewend zijn. Een daarvan is ook de collecte. Middels dit bericht willen wij dit bij u allen onder de aandacht brengen, omdat met dit geld ondersteuning mogelijk is voor zending- , evangelisatie- en plaatselijke projecten. Het delen en geven is een onderdeel van gemeente-zijn. We willen u dan ook vragen daar waar mogelijk gebruik te maken van de Givt App.

De collecte op de 2e zondag in deze zomermaanden komt ten goede van kortlopende acties.

U kunt op verschillende wijze uw gift overmaken:
1) door contant geld in te zamelen in uw regiogroep en dit over te schrijven naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
2) door een (tijdelijk extra) periodieke overschrijving naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
3) door gebruik te maken van Givt App:
a) via een lijst in de Givt App, kies daarbij als doel “Vrije Baptisten Gem. Elim”
b) via een QR-code in de Givt App, scan daarbij onderstaande QR-code

Steun Elim

Giften voor het werk van de gemeente ELIM kun je overmaken op onderstaande rekeningnummer ten name van Vrije Baptisten Gemeente ELIM:

IBAN-nummer: NL52 RABO 01521 62437

BIC-code: RABONL2U

Je kunt erbij vermelden waarvoor de gift bestemd is, bijvoorbeeld voor algemene gemeentemiddelen, het bouwfonds, evangelisatie of kinderwerk en samenkomsten. Heb je vragen? Neem dan contact op met info@vbgheerenveen.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Doop

In de Bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel. In de doop komt uw diepe band met Jezus tot uiting. Je wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus’ dood, begrafenis en opstanding. Je mag weten dat je zonden zijn vergeven en dat je in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden.

Meld je aan bij een oudste mocht je gedoopt willen worden, zodat na enkele gesprekken een datum afgestemd kan worden.

Avondmaal

Iedere eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een symbolisch eten en drinken van brood en wijn dat wijst naar de dood, maar wat meer is, naar de opstanding van de Here Jezus, die als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van God.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en erkent als Heer kan meedoen aan het avondmaal.

Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, eenmalig, maar met eeuwigheidswaarde. Dit in tegenstelling tot de offers uit het oude testament, die iedere jaar opnieuw gedaan moesten worden. Dit onderscheidt ons van de overige religies.