Volwassenen

Huiskringen

Elim is opgebouwd uit huiskringen. Op een doordeweekse avond komen we in kleine groepen bijeen. Binnen de vertrouwelijke sfeer van de huiskring is er alle ruimte om geloof, mooie gebeurtenissen en eventuele zorgen te delen. Door samen te zingen, te bidden en Bijbel te lezen bouwen we elkaar op in het geloof. De huiskring vormt daarmee een mooie aanvulling op de samenkomst van de hele gemeente op zondagochtend.

Ouderen-ochtenden

Elke laatste donderdag van de maand is er samen met de ouderengroep van de Pinkstergemeente een ouderenochtend. De ochtend is van 09.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd! Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar Klaas Hartholt via info@vbgheerenveen.nl.

Bibliotheek

De bibliotheek van Elim kunt u vinden in de koffiezaal van Elim. Het aanbod van de bibliotheek bestaat uit ruim 2.000 boeken. Uw boek na keuze mag u gratis een aantal weken naar huis nemen. Hier staat de boekenlijst.

Doe-ochtend

De doe-ochtend is voor iedereen die van gezelligheid houdt en het leuk vindt om creatief bezig te zijn. De ochtenden zijn één keer in de 14 dagen op donderdag en beginnen om 09.30 uur in het Elim-gebouw.

Fundamentenkring

Naast bovengenoemde dingen zijn er ook andere activiteiten die de moeite waard zijn, op doordeweekse dagen en avonden. Een belangrijke activiteit is de Fundamentenkring. Dit zijn kringen waarop in acht avonden in een persoonlijke, open sfeer de fundamenten oftewel de basiszaken van het christelijk geloof aan de orde komen. Veel mensen hebben deze avonden ervaren als een grote zegen. De kringen zijn bedoeld voor nieuwe leden en voor iedere belangstellende van welke kerk of gemeente (of geen kerk) hij of zij ook maar is.

Projecten en goede doelen

Als gemeente ondersteunen wij een aantal projecten en goede doelen.

De Christenvrouw

De vereniging ‘De Christenvrouw’ is een interkerkelijke vrouwenorganisatie en heeft afdelingen door het hele land. De organisatie is opgericht in 1981 en vindt haar grondslag en motivatie in Gods Woord. Ze gelooft dat de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd is. Ze heeft inmiddels ruim 2600 leden.

Het doel van de vereniging is christenvrouwen met elkaar in contact te brengen om samen te zoeken naar een Bijbels antwoord op de vragen van deze tijd. Als christenvrouwen hebben we steeds weer opbouw en toerusting nodig voor het leven van alle dag. Ook is de vereniging vertegenwoordigd in maatschappelijk betrokken christelijke overlegorganen van de landelijke volksvertegenwoordiging.