Overdenking 29 maart 2024 – Gerrit Lolkema – “Heden zult u met Mij in het paradijs zijn” – Avondmaal

De genade en shalom van Jezus Christus u toegewenst vandaag,

Vandaag gaat ds. Gerrit Lolkema voor in Skoatterhûs met het thema “Heden zult u met Mij in het paradijs zijn”

Tekst: Lukas 23: 33-43 (NBV21)

ds. Gerrit verzorgd ook het heilig avondmaal.

Gods zegen de komende week!