Overdenking 12 november 2023 – Ludy Fabriek – “Hoe lang nog?”

Gemeente van Jezus Christus,

Vandaag gaat Ludy Fabriek voor in Skoatterhûs met het thema “Hoe Lang Nog?”

Teksten: Habakuk 1:2-4 (NBV21)

Het heilig avondmaal wordt verzorgd door br. Jan Wols.

Gods zegen de komende week!