Jongeren 18+

Wij zijn de leden van de 18+ kring. We komen een keer in de twee weken op vrijdagavond, om 19.30 uur, bij elkaar om te bidden en uit de Bijbel te lezen. We behandelen mooie onderwerpen, zoals: Jezus de Zoon van God, de doop of een Bijbelboek. Maar we bespreken ook de moeilijkere onderwerpen, zoals homoseksualiteit, waarbij je in gesprek met anderen soms merkt dat er vele meningen zijn.

Het zijn gezellige avonden in Elim. Af en toe nemen we wat langer de tijd en gaan we gezellig met elkaar eten. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken!