De Gemeente leeft, nu meer dan ooit, in wat de Bijbel de eindtijd noemt. En dat brengt ook heel praktisch de vraag met zich mee: Hoe kunnen wij staande blijven in die eindtijd? Het is goed om stil te staan bij de vraag wat nu de Gemeente van Christus is en wat het doel van de Gemeente is. Het is daarom goed om te beseffen welke plaats de gelovigen vandaag de dag innemen in Gods Plan conform Gods Woord.

Aan de hand van digitale studies van Oscar Lohuis en Henk Stoorvogel gaan we ons verdiepen in ‘Gemeente-zijn’. Binnen de Regiogemeenten van VBG Elim gaan we samen nadenken over het doel, de kracht, het plan van God ten aanzien van ons, Zijn Gemeente.

Het woord ‘gemeente’ komt van het Griekse ‘ekklesia’ en dat betekent letterlijk: ‘van tussen uit roepen’. Wanneer het bij de Gemeente gaat om een groep mensen, dan betreft het dus ‘zij die ergens uit geroepen zijn’. Het wordt dan ook vertaald met ‘gemeente’ of ‘vergadering’, of  ‘kerk’.

De vraag komt al gelijk naar voren: waar zijn wij uit geroepen? En door wie?

Als Onderwijsteam wensen we jullie Gods rijke en onmisbare zegen toe bij deze boeiende studies, om juist in de tijd waarin we vandaag leven steeds meer te kunnen laten zien dat we van Jezus zijn, Zijn Lichaam. Zodat nog velen gered mogen worden voor de Heer en een veilige, liefdevolle plaats kunnen vinden in de Gemeente.

 ‘ Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” (1 Korinthe 12:12,13)

Een nieuwtestamentische gemeente (Oscar Lohuis):

Klik hier voor deel 1

Klik hier voor deel 2

Gemeente zijn in de eindtijd – kansen en gevaren (Oscar Lohuis):

Klik hier voor deel 1

Klik hier voor deel 2

De Kerk van de toekomt (Henk Stoorvogel)

Klik hier voor deel 1