Spreker: Oscar Lohuis

Vragen:

  1. Ontlenen wij onze identiteit door onszelf te verwezenlijken? Hoe bedoelt God het?
  2. Waarom doen de engelen, serafs, een ‘stap terug’? Wat leert ons dat?
  3. Lees Jes.57 vers 15. Waar woont God? Waarom?
  4. Waarom moeten we niet teveel nadruk leggen op het lichamelijk lijden van onze Heer?
  5. Wat betekent het voor jou dat je ‘verzoend’ bent met God?
  6. Wat heeft je in deze studie geraakt?