Spreker: Oscar Lohuis

Vragen:

  1. a: Lees Lucas 9: 23 en 24: wat vraagt de Heer van Zijn discipelen (en van ons)?
    b: ‘Ben je bereid je leven te verliezen’ , woorden van Jezus, hoe staat dat in verhouding met de gedachte dat Jezus je altijd zal genezen?
    c: Wat doet het met je dat je weet dat teleurstelling en lijden juist een ‘goede uitwerking’ kan hebben in je christenzijn?
  2. Wat betekent ‘heilig’? Hoe beschrijft Oscar onze Heilige God t.a.v. de volmaaktheid? En hoe zit het met ons en de schepping?
  3. Welke invloed heeft het besef/begrip van wie God is op de Gemeente?