Gebedsavond voor Israël

Afgelopen zaterdag is er een vreselijke aanval uitgevoerd op Israël. Opnieuw wordt Gods uitverkoren volk aangevallen en is het land in oorlog met Hamas. De berichten die ons bereiken via allerlei kanalen laten zien dat opnieuw vele, onschuldige mensen gedood zijn. Daarnaast is er grote onzekerheid over hoe dit alles zich gaat ontwikkelen. Als kerk van Jezus Christus, raakt dit ons, want we weten ons verbonden met Israël.

We troostten ons met woorden uit Psalm 125: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Daarom hebben we besloten om samen het aangezicht van God te zoeken. En te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook bidden we voor bescherming en hulp voor iedereen die dit nodig heeft. Natuurlijk ook voor wijsheid voor de regering van Israël in de besluiten die zijn hebben te nemen.

Namens de RVO,
Gerrit Lolkema