doopdienst

Doopdienst!

Hoe bijzonder is de doop voor christenen? Een moment van geboren en begraven worden.

Kom zondag 7 mei naar Filadelfia waar 2 mensen worden gedoopt (zie agenda)!