doopdienst

Doop

In de Bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel. In de doop komt uw diepe band met Jezus tot uiting. Je wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus’ dood, begrafenis en opstanding. Je mag weten dat je zonden zijn vergeven en dat je in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden.

Meld je aan bij een oudste mocht je gedoopt willen worden, zodat na enkele gesprekken een datum afgestemd kan worden.