Waar u ons kunt vinden

Hoe mogen we u van dienst zijn?

Locatie samenkomsten:
Bornego College (door corona uitgesteld)
Dominee Kingweg 1
8446 KZ  Heerenveen

Locatie regiogemeente (waar u dichtbij woont):

Regiogemeente Locatie Adres
Heerenveen Fonteinkerk (kleine Fontein) President Kennedylaan 15
Idskenhuizen Dorpshuis de “Stjelp” De Ikkers 2
Lippenhuizen Dorpshuis de “Mande” Buorsterwyk 38
Nijeholtpade MFC de “Ni’je Stienze” Kerkweg 7a
Nieuwehorne Dorpshuis de “Kiekenhof” Molenweg 29
Rottum Dorpshuis Binnendyk 22
Tjalleberd Doopsgezinde gemeente Aengwirderweg 318

Overige activiteiten en postadres:
Secretariaat Vrije Baptistengemeente ELIM
Aengwirderweg 256
8458 DJ Tjalleberd

Telefoon voorganger:
06-55155856, Jan van der Weg

E-Mail:
info@vbgheerenveen.nl

Bankgegevens:
IBAN: NL52 RABO 01521 62437
BIC: RABONL2U

Kom in Contact

We horen graag persoonlijk van u!

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen