“Recht voor ogen”

“RECHT VOOR OGEN” is het thema van de Week van Gebed zoals die van zondag 20 januari t/m vrijdag 25 januari wordt gehouden. Het thema sluit aan bij Deuteronomium 16 vers 20: “Zoek het recht en niets dan het recht”. Dit recht dient voor de hele bevolking te gelden. Zo volgt de tekst op Gods instructies om bij de Joodse feesten iedereen te betrekken: zonen en dochters, slaven en slavinnen, vreemdelingen, weduwen en wezen. Ook vandaag is dit actueel. Onrecht heeft verdeeldheid en radicalisering tot gevolg.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed, voor recht en eenheid, dichtbij en veraf.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.
In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
 Zondag van de Eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Recht voor ogen” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal personen zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 20 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5
 Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

  • Maandag 21 januari de Weg
  • Dinsdag 22 januari Elim
  • Woensdag 23 januari Goede Herder Kerk
  • Donderdag 24 januari Filadelfia
  • Vrijdag 25 januari Fonteinkerk