Pinksterfeest

Een opwekking begint bij jezelf! We herdenken de uitstorting van de Geest. Hij kwam om ons op aarde te helpen, te troosten en te bemoedigen. Laten we in alle drukte stil zijn om zijn aanwezigheid en woorden te horen.