Geef uw Gift!

In deze tijd van Corona maatregelen, nu we ook niet als gemeente gezamenlijk bij elkaar kunnen komen, gaan vele zaken anders dan dat we gewend zijn. Een daarvan is ook de wekelijkse collecte. Middels dit bericht willen wij dit bij u allen onder de aandacht brengen, omdat met dit geld ondersteuning mogelijk is voor zending- , evangelisatie- en plaatselijke projecten. Het delen en geven is een onderdeel van gemeente-zijn. We willen u dan ook vragen daar waar mogelijk gebruik te maken van de Givt App.

De collecte op de 2e zondag in deze zomermaanden komt ten goede van kortlopende acties.
September staat Fam. Fictorie centraal voor hun zendingswerk in Iran.
Oktober geven we aan Open Doors.
November staat Dorkas centraal.
December ondersteunen we Fam. Meindertsma met onze giften.

U kunt op verschillende wijze uw gift overmaken:
1) door contant geld in te zamelen in uw regiogroep en dit over te schrijven naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
2) door een (tijdelijk extra) periodieke overschrijving naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
3) door gebruik te maken van Givt App:
a) via een lijst in de Givt App, kies daarbij als doel “Vrije Baptisten Gem. Elim”
b) via een QR-code in de Givt App, scan daarbij onderstaande QR-code