Spreker: Oscar Lohuis

Vragen:

  1. Hoe hadden de eerste (Joodse) gelovigen hun samenkomsten?
  2. Welke ‘nestwarmte’ bedoelt Oscar Lohuis?
  3. Waarom moeten we als gemeente weer leren in het ‘wij’-denken? (benoem hierbij o.a. het gebed dat de Heer ons leerde: Het Onze Vader)
  4. Wat is de juiste betekenis van ‘de letter doodt’?