Paaswandeling zondag 4 april

Paaswandeling op zondag 4 april 2021, 1e Paasdag, is alweer achter de rug!

We hebben genoten, mooie gesprekken gevoerd, en vele kunstwerken kunnen bewonderen!

Oudjaar – Nieuwjaar!

Donderdag, oudjaarsdag, willen we stilstaan bij 2020.

Hiervoor is een film gemaakt welke getoond wordt met een persoonlijke link.
Wilt u hier deelgenoot van zijn, raadpleeg mededelingen@vbgheerenveen.nl.

Fijn uiteinde en een gezond en gezegend 2021!

Geef uw Gift!

In deze tijd van Corona maatregelen, nu we ook niet als gemeente gezamenlijk bij elkaar kunnen komen, gaan vele zaken anders dan dat we gewend zijn. Een daarvan is ook de wekelijkse collecte. Middels dit bericht willen wij dit bij u allen onder de aandacht brengen, omdat met dit geld ondersteuning mogelijk is voor zending- , evangelisatie- en plaatselijke projecten. Het delen en geven is een onderdeel van gemeente-zijn. We willen u dan ook vragen daar waar mogelijk gebruik te maken van de Givt App.

De collecte op de 2e zondag in deze zomermaanden komt ten goede van kortlopende acties.
September staat Fam. Fictorie centraal voor hun zendingswerk in Iran.
Oktober geven we aan Open Doors.
November staat Dorkas centraal.
December ondersteunen we Fam. Meindertsma met onze giften.

U kunt op verschillende wijze uw gift overmaken:
1) door contant geld in te zamelen in uw regiogroep en dit over te schrijven naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
2) door een (tijdelijk extra) periodieke overschrijving naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
3) door gebruik te maken van Givt App:
a) via een lijst in de Givt App, kies daarbij als doel “Vrije Baptisten Gem. Elim”
b) via een QR-code in de Givt App, scan daarbij onderstaande QR-code

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven map 2 les 2 Bijbelse kijk op mensen

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven map 2 les 1 Een heilige levenswandel

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbels woord 7 mei 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbels woord 30 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 5 Geloofszekerheid

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Dus, samenvattend:
Je hele persoon is betrokken bij geloven. Als je de verschillende gebieden van je persoonlijkheid wilt onderscheiden dan kun je dat als volgt doen: verstand wil en gevoel

 • – daarmee overdenk je de boodschap van God die tot je komt en onderzoek je het; je onderzoekt de feiten
 • daarmee besluit je of je je wilt toevertrouwen aan Jezus Christus als je Verlosser en Heer. Je wil hangt samen met geloven (‘geloof’ bij het treintje)
 • dat is voor ieder mens anders. Het gevoel is een reactie op gebeurtenissen, en kan door veel dingen beïnvloed worden. Hoewel je gevoel niet bepalend is voor je geloofszekerheid, mag je wel verwachten dat God aan jou Zijn rust en vrede zal schenken door Jezus Christus.

Enkele vragen om thuis over na te denken:

 1. Ben ik er zeker van dat ik een kind van God ben?Zo niet, wat ga ik doen om hierin verder te komen?Zo ja, wat is de basis van mijn zekerheid?
 2. Welke dingen of gebeurtenissen proberen mij aan hettwijfelen te brengen?
 3. Hoe kan ik mijzelf en anderen helpen om zekerheid in hetgeloof te krijgen of daarin te groeien?
 4. Op welke gebieden in mijn leven moet ik leren om nog meerop God te vertrouwen? Welke stappen ga ik zetten om dat nog meer te doen?

Bijbels woord 23 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 4 Samen bidden

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Vragen

 1. Suggesties voor bidden in het gezin: (We gaan hier van de veronderstelling uit dat beide ouders gelovig zijn)
 2. Kom als gezin op regelmatige tijdstippen samen voor bijbellezen en daarop aansluitend gebed (bijvoorbeeld na het eten of op een vaste tijd van de week).
 3. Neem ’s morgens enkele minuten tijd om voor de plannen en dagtaken van elkaar te bidden.
 4. Bid voor je kinderen dat God ze op weg naar school en in het verkeer bewaart, dat Hij hen tegen verderfelijke invloeden beschermt, dat ze op school goed mee kunnen en dat ze zich in elk opzicht (lichamelijk, psychologisch en geestelijk) op positieve wijze ontwikkelen.
 5. Bid als ouders samen met je kinderen, bijvoorbeeld aan het begin van de dag of als ze naar bed gaan. Geef ook je kinderen de kans zich in gebed tot God te richten. Moedig hen aan, ook door jouw persoonlijk voorbeeld, Hem te danken voor mooie ervaringen en Hem om hulp te bidden als zich problemen voordoen.
 6. Beëindig als huwelijkspartners samen de dag met gebed. Geef alle dingen uit je persoonlijk leven en gezinsleven in Zijn hand.
 7. Let erop dat bidden als gezin niet een eentonige routine- aangelegenheid wordt. Geef daarom je gemeenschappelijk gebedsleven nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door gebeds- kaarten of door een muurbord, waarop je foto’s van ‘jullie’ zendelingen, familieleden en vrienden aanbrengt. Gebruik gebedsbrieven van verschillende organisaties.