Doop

In de Bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel. In de doop komt uw diepe band met Jezus tot uiting. U wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus’ dood, begrafenis en opstanding. U mag weten dat uw zonden zijn vergeven en dat u in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden.

In principe wordt er iedere tweede zondag van de even maanden een doopdienst georganiseerd. Aanmelden kan tot twee weken van tevoren in verband met de voorbereidingen. Mensen die tijdens een doopdienst tot het inzicht komen dat zij ook gedoopt willen worden, kunnen dat aangeven en desgewenst tegelijkertijd worden gedoopt.