Overdenking 11 oktober 2020, Ritske Tulner, “Opwekking begint thuis”

Goedemorgen geheiligden in Christus Jezus,

deze zondagochtend brengt Ritske Tulner de overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogemeente.

Vraag 1: welk aspect uit de overdenking sprak u het meest aan?
Vraag 2: hoe bent u ‘opgewekt’?

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 4 oktober 2020, Jan van der Weg, “Ik maak alles nieuw”

Goedemorgen geheiligden in Christus Jezus,

deze zondagochtend brengt Jan van der Weg deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogemeente.

Vraag 1:Als u nadenkt over de uitspraak van Paulus: “We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen” vraag 2: Paulus zegt dat hij en zijn medestanders het Ambt der Verzoening hebben gekregen omdat uit te delen aan mensen. Hoe doet u dat? vraag 3: Als Paulus denkt aan God als rechter die recht spreek over god en fout bij iedereen. Als u daaraan denkt wat doet dat met U?

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 27 september 2020, Jan van der Weg, “De nieuwe mens” tweede deel

Goedemorgen geheiligden in Christus Jezus,

deze zondagochtend brengt Jan van der Weg deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogemeente.

Vraag 1: Hoe ziet u in uw leven dat de oude mens steeds minder zichtbaar wordt en de nieuwe mens naar voren komt? vraag 2: Als u kijkt naar de karaktereigenschappen die in dit Bijbelgedeelte benoemd worden, waaraan moet u dan nog werken?

Gods zegen in de komende week!

Startzondag 6 september 2020, “God maakt alle dingen nieuw”

Beste gemeente Elim,

deze zondag komen we in twee groepen bijeen bij Scoutinghiem, Van Bienemalaan 7, Oranjewoud.
Van 0-20 jaar met kinderprogramma van 10.00 tot 12.00 en 20+ van 11.30 tot 13.30.

Opgave kan enkel tot en met 2 september via deze pagina.
Neem uw eigen stoel mee en houdt rekening met elkaar en de richtlijnen.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de mededelingen.

Mocht het weer te slecht zijn, dan zal hier een mededeling verschijnen van afgelasting.
Hopelijk u allemaal komende zondag weer eens te zien!

Overdenking 30 augustus 2020, Frank Boterenbrood, “Het teken dat Jezus ons geeft”

Goedemorgen volgelingen van Jezus,

deze zondagochtend brengt Frank Boterenbrood de overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Volgende week op de startzondag zal er geen avondmaal gevierd worden. U mag dit vandaag doen.

Met beeld (MP4):

Enkele vragen ter overdenking:
1. Ben jij al vrijgesteld van belasting?
2. Wanneer ging je vissen en ontving je een stater?
3. Welke zegen betekende dat voor jouw omgeving?

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 23 augustus 2020, Feiko Gorter, “Op de drempel”

Goedemorgen lieve gemeente,

deze keer brengt Feiko Gorter de overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 16 augustus 2020, Jan van der Weg, “God helpt Paulus”

Goedemorgen geheiligden in Christus Jezus,

deze zondagochtend brengt Jan van der Weg deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Vraag 1: Hoe merk jij dat jouw boodschap van God door Hem word bevestigd?
Vraag 2: Herken je Gods stem als Hij iets van je vraagt?

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 9 augustus 2020, Siemen Orsel, “Tot op de bodem”

Goedemorgen genodigden aan Gods bruiloftsfeest,

deze zondagochtend brengt Siemen Orsel deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Vooraf wordt gevraagd het volgende gedeelte (samen) te lezen: Lukas 8: 4-15.

Hieronder vindt u nog een luisterlied:

Enkele punten om (samen) te overdenken, zie ook in de samenvatting door op ‘Download’ te klikken:

  • Wat voor structuur heb je al in je geloofsleven en wat zou je hieraan kunnen verbeteren?
  • Wat je zou kunnen doen om 1 dag in de week volledig voor God apart te kunnen zetten en geen wereldse zaken toe te laten?
  • Spreek over de nood die je hebt, belijd elkaar je zonden en help elkaar daarbij! Bidt voor elkaar. De Heilige Geest zal je daarbij helpen.

Gods zegen in de komende week!

Overdenking 19 juli 2020, Jan van der Weg, “Petrus’ leven”

Goedemorgen kinderen van de Vader,

deze zondagochtend brengt Jan van der Weg deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Gods zegen in de komende week!

  1. Hoe ervaar je Gods stem in je leven?
  2. God ziet Cornelius aan om zijn gebeden en zijn aalmoezen. God aanvaardt het als een offer. Hoe zie jij dat, en hoe zie je dat in je eigen leven?
  3. Durf jij God te volgen als Hij je roept?
  4. Wees eens concreet in hoe jij aalmoezen in jouw leven ziet?

Overdenking 14 juli 2020, Frank Boterenbrood, “De jongeman en de ontmoeting”

Goedemorgen zuster en broeder in Christus,

deze zondagochtend brengt Frank Boterenbrood deze overdenking.
Bedenk en bespreek de uitwerking in uw eigen leven en in de regiogroep.

Enkel geluid (MP3): De Jongeman en de Ontmoeting

Met beeld (MP4):

Gods zegen in de komende week!