Avondmaal

Iedere eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een symbolisch eten en drinken (brood en wijn) dat wijst naar de dood, maar wat meer is, naar de opstanding van de Here Jezus, die als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van God. In de samenkomst wordt dat wel nader toegelicht.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Reden:

Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde, in tegenstelling tot de offers uit het oude testament, die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de overige religies.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde. In tegenstelling tot de offers uit het oude testament die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de andere religies.