Kringen

Binnen Elim zijn diverse huiskringen actief, onder meer in Heerenveen, Oudehorne en Joure.

Dit zijn kringen waarin volwassenen samen komen met als doel om elkaar te bemoedigen en op te bouwen, maar bovenal om Gods grootheid te ontdekken in Zijn eigen Woord. We houden Bijbelstudie met elkaar, bidden met en voor elkaar en leren elkaar zo beter kennen.

Deze kringen vormen het hart van onze gemeente. We hebben elkaar namelijk hard nodig. Juist in deze tijd is het van belang om Gods Woord te blijven openen, Jezus centraal te stellen, samen met elkaar hierover te spreken en voor elkaar te blijven bidden.

De huiskringen worden geleid door diverse gemeenteleden. In de basis is dit niet om de studie in goede banen te leiden of kennis over te dragen, maar vooral als aanspreekpunt voor de huiskring en om erop toe te zien dat het goed gaat in de kring.

Naast de huiskringen kennen we nog enkele doelgroepkringen, denk hierbij aan een specifieke ouderengroep of een jonge ouderskring.

Al deze kringen vallen onder de taakgroep Onderwijs. Ben je op zoek naar een huiskring, heb je vragen over de huiskringen of wil je meer informatie over de taakgroep Onderwijs. Neem dan contact op met onderwijs@vbgheerenveen.nl.