Kinderwerk

Crèche

Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? Dan zijn zij van harte welkom in de crèche waar ze lekker met elkaar kunnen spelen.

De kinderen mogen eerst even in de dienst blijven en na het kinderlied en gebed voor de kinderen mogen ze naar hun eigen lokaal.

Kindersamenkomst

Voor de kinderen zijn er eigen samenkomsten. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld.

Alle kinderen gaan eerst naar de dienst. Na het kinderlied en het gebed voor de kinderen mogen ze naar hun eigen kindersamenkomst.

Hier zingen en bidden wij met elkaar en luister naar een Bijbels verhaal. Natuurlijk knustelen of spelen wij ook.

We werken met het materiaal van NBG Bijbel Basics.