Jeugd van Vroeger

VBG Elim en de Pinkstergemeente Filadelfia hebben verschillende jaren een ontmoetingsochtend voor ouderen gehad. Omdat ‘ouderen of ‘senioren’ niet voor iedereen leuk klinkt, noemen we deze groep de ‘Jeugd van

Vroeger’. We willen één keer per maand bij elkaar komen. Dit doen we in het gebouw van VBG Elim, aan de Van Leeuwenhoekweg 8 in Oudeschoot. Aanvang is 9.30 en wordt rond de klok van 11.30 uur afgesloten.

Tijdens deze bijeenkomsten staat ontmoeting en gezelligheid voorop. Er wordt gezongen en natuurlijk gaat de Bijbel open.

Geregeld is er op zo’n ochtend een speciale activiteit of komt er een spreker.

Rondom de feestdagen wordt er vaak iets extra’s georganiseerd.

En natuurlijk wordt het seizoen afgesloten met een gezellig uitje.

Leden, gasten en vrienden van de beide gemeenten zijn van harte welkom!

Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie. Mochten er mensen zijn met allergieën, geef dit dan even door.

Zie de agenda voor data, met een uitstapje voor de zomervakantie!

Voor vragen of informatie: stuur een mail naar Sjoeke en Gerrit Lolkema, gerrit.lolkema@vbgheerenveen.nl

cupofcoffee